Hướng dẫn Active PhpStorm 2019 với License key – NTCDE.COM

Với các Web Developer chắc sẽ không còn xa lạ gì với PhpStorm nữa, PhpStorm là một IDE PHP chuyên nghiệp.

PhpStorm hỗ trợ tốt cho các framework như: Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework, Laravel, Magento, Joomla !, CakePHP, Yii, … và hỗ trợ full các version PHP 5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1/7.2.  Bài viết này hướng dẫn active  PhpStorm 2019 với License Key – license server.

Điểm nổi bật của PHPStorm

  • Trình chỉnh sửa mã PHP thông minh.
  • Phân tích chất lượng mã.
  • Điều hướng và tìm kiếm mã dễ dàng
  • Hỗ trợ mạnh mẽ gỡ lỗi, kiểm tra và cấu hình
  • PhpStorm bao gồm tất cả các tính năng của WebStorm liên quan đến HTML, CSS và JavaScript.
  • PhpStorm cung cấp các công cụ và tính năng hỗ trợ mã để làm việc với cơ sở dữ liệu và SQL trong các dự án của bạn.

Bạn có thể xem thêm các tính năng nổi bật của PhpStorm https://www.jetbrains.com/phpstorm/features/.

Hướng dẫn cài đặt và Active PhpStorm 2019 với License key

Bước 1: Dowload PhpStorm jetbrains tại trang chính thức

 

Nguồn Hướng dẫn Active PhpStorm 2019 với License key – NTCDE.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.